AMDANOM NI: 

Croeso i Bobol y Port!

 

Mae 'Pobol y Port' yn wefan gymunedol Gymraeg ar gyfer Casnewydd a'r ardaloedd cyfagos. Ein bwriad yw i ddarparu darlun o'r hyn sy'n mynd ymlaen yn ddinas gan gynnwys newyddion, chwaraeon, adloniant, adolygiadau, digwyddiadau ac ati yn debyg i'r papurau bro traddodiadol ond ar gyfer yr oes digidol.

 

Criw o wirfoddolwyr sy'n gyfrifol am gynnal y wefan ac rydym yn awyddus i gynnal platfform ar gyfer lleisiau newydd a rhannu cyfraniadau gan bobl o bob oedran a chefndir. Rydym yn cwrdd unwaith y mis er mwyn diweddaru'r wefan ac ychwanegu erthyglau. Fe fydd y wefan yn cynnwys deunydd fideo oddi ar ein sianel YouTube yn ogystal â blogiau, erthyglau a posau.

Hefyd, bydd 'Pobol y Port' yn cynnwys adran 'Newyddion Ysgolion' gyda chyfraniadau gan ddisgyblion ysgolion Cymraeg yr ardal. Fe fydd yr adran hon yn cael ei diweddaru bob mis.

Diolch yn fawr Cyngor Casnewydd am gefnogi'r fenter hon. Mae'r Cyngor eisioes wedi noddi cyfres o weithdai  ar gyfer pobl ifanc, dysgwyr a siaradwyr rhugl er mwyn codi hyder pobl wrth ysgrifennu erthyglau Cymraeg.  Fe fydd mwy o weithdai yn y dyfodol agos!

Hoffech chi gydweithio gyda phobl leol i greu platfform a fydd yn rhannu cynnwys Cymraeg sy'n berthnasol i bobl Casnewydd.

Rydym yn chwilio am bobl sy'n gallu ac yn fodlon i:

  • Gyfrannu ac ysgrifennu erthyglau

  • Golygu

  • Helpu gyda dylunio'r graffeg / y wefan

 

Does dim rhaid i chi fod yn ysgrifennydd profiadol er mwyn cyfrannu at y papur ac os nad ydych chi'n hyderus wrth ysgrifennu fe fydd y golygyddion yn fodlon i'ch helpu chi.

Rhowch wybod i ni drwy glicio ar y botwm isod!