Search

Adolygiad: Behind The Curve (2018) gan Sgrîn ap Iorwerth

Updated: Apr 15, 2019


Yr unig Fyd Fflat dw i’n hoffi yw Super Mario World!

Un o fy hoff bethau i drafod yw cynllwynion. Pwy adeiladodd y pyramidau? Estroniaid, wrth gwrs. Pwy sy’n rhedeg banciau’r byd? Wel, Yr Illuminati, mae’n amlwg. Pwy fwytaodd y Terry’s Chocolate Orange wnes i adaEL BWYS Y SOFA AR ÔL MYND I’R GEGIN I ÔL DIOD!?! RO’N I LLAI NA FUNUD!!! PAID TI FEIDDIO BEIO’R GATH!!!!

*ahem*

Oherwydd dw i’n gwylio’r fath rhaglenni ryfedd ac wedi tanysgrifio i bodlediad Bigfoot (dydy e ddim yn hapus gyda’i bortread yn Harry and the Hendersons, gyda llaw) wnaeth y ffilm yma dal fy sylw yn syth ar ôl iddi ymddangos ar Netflix. Dw i ‘di clywed tipyn am y “Flat Earthers” ‘ma o’r blaen ac maen nhw’n WASTAD yn mynd ar fy nerfau (jôc gorau’r adolygiad). Dw i’n siŵr mae pawb wedi clywed roedd pobl yn arfer credu mewn gwastadedd y byd, ond fel arfer bydd hyn mewn cyd-destun hanesyddol. Yn aml iawn, bydd pobl yn ailadrodd yr hen stori o Christopher Columbus yn gadael am Asia yn 1492 ond yn dod o hyd i America yn anfwriadol. “Damwain hapus” bydd Americanwyr yn dweud, “Diolch byth roedd pawb ar y pryd yn credu bod y byd yn fflat. Nawr ni yw gwlad gorau’r byd. Yeeha”.

Yn ôl yr ymchwil wnes i bum munud cyn dechrau ysgrifennu’r adolygiad ‘ma, profodd yr athronydd Groegaidd Eratosthenes cylchedd y Ddaear yn y flwyddyn 240 CC (a mesurodd Pythagoras ei chrymedd tua 500 CC) . Gan fesur y gwahaniaeth rhwng onglau pelydrau’r haul mewn dinasoedd gwahanol yn yr Aifft, cyfrifodd hen Erat cylchedd o 252,000 stadia (sef tua 44,100 km). 40,075.017 km yw’r cylchedd cywir yn ôl yr athronydd gorau ein hamser ni, Wikipedia. Yn anffodus roedd profion pellach i fesur fy nealltwriaeth o fathemateg yn aflwyddiannus.


Mae’r ffilm ei hun yn dilyn cwpwl o bobl enwog o fewn y byd ‘Flat Earth’ a’u paratoadau am y confensiwn rhyngwladol Flat Earth cyntaf. Ei phrif ganolbwynt yw Mark Sargent, un o’r sêr y symudiad (sy’n eithaf eironig, oherwydd dw i ddim yn siŵr os maen nhw’n hyd yn oed yn credu mewn sêr). Rydym yn hefyd cwrdd â Patricia Steere, cyd-ddarlledwr Mark a menyw sy’n ddioddef llawer o gamdriniaeth gan y gymuned oherwydd mae’u henw yn gorffen gyda CIA (dim jôc, mae hi’n dweud hyn) a Nathan Thompson, dyn sy’n allyrru egni peryglus iawn ac yn cael ei daflu mas o Starbucks am foddran rhywun mewn crys NASA. Mae’r ffrae yn Starbucks yn gyfrifol am fy hoff ddyfyniad o’r ffilm, sef Nathan yn ei ystafell wely yn ddweud yn syth i’r camera, "Y gair Hebraeg am ‘twyll’ yw NASA. Wel... i ddweud y gwir, “Nashab” yw’r gair Hebraeg am ‘twyll’. Ond pam maen nhw mor debyg?". Ar y foment hon, roedd rhaid i mi ddiffodd y teledu am gwpwl o funudau ac ystyried canslo fy nhanysgrifiad Netflix.


Mae’r confensiwn ei hun yn mynd yn dda. Mae’r seddi yn llawn ac mae’r bobl yn hapus. Mae’n amlwg bod llawer o arian yn cael ei wario ar lyfrau, crysau, DVDs, tocynnau i glywed areithiau (mae’r tocynnau VIP yn costio $250 am y penwythnos), modelau o’r byd fflat, clociau o’r byd fflat, platiau o’r byd fflat, ayyb. Roedd hyd yn oed gan un dyn beic modur o’r enw “The Flat Earth Rider”. Mae’n enillfawr iawn i'r bobl sy’n creu cynnwys. Dw i’n siŵr y cam nesaf yw siglo botel o Coke a’i gwerthu hi fel Flat Earth Cola. Os roedd i’n rhyw fath o gymeriad amheugar, byddwn i’n credu efallai mai cwpwl o bobl yna jyst i wneud arian. Ond pwy a ŵyr, dyna sut mae’r byd yn troelli. Neu ddim. Dw i ddim yn siŵr o ba ffeithiau i gredu’r dyddiau ‘ma.


Ar un pwynt yn y ffilm, mae Mark yn dweud stori am un o’i ffrindiau yn gwario $20,000 ar laser i wneud arbrawf i brofi gwastadedd y Ddaear. Yn anffodus iddo fe (ond yn ddoniol iawn i ni), roedd canlyniadau’r arbrawf yn profi crymedd y Ddaear heb amheuaeth. Mae’n rhyfedd ‘te, bod cred mewn Byd Fflat dal i barhau. Efallai mai’n annheg i ddisgrifio’r unigolion ‘ma fel pobl wallgof, mae un o’r gwyddonwyr a chyfwelwyd yn y ffilm yn disgrifio’r Flat Earthers fel “pobl gydag ymenyddiau gwyddonol, ond y ffeithiau anghywir”. Efallai graddfa yw’r broblem. O fewn y 5 munud cyntaf o’r ffilm, mae Mark yn mynd am dro ac yn gofyn i’r camera i edrych ar Seattle ar y gorwel. Yn ei farn e, os roedd y byd yn grwn, bydd y ddinas yn amhosib gweld. I Mark, mae’r byd dim ond cwpwl o gilometrau o gylchedd. Wrth gwrs, mae graddfa gywir yn agosach i chwannen yn sefyll ar yr Epcot Center yn Florida. Dydy cymhariaeth hynny ddim wir yn gweithio, ond dw i fethu meddwl am unrhyw beth arall. Ameba ar bêl fasged? Mwydyn ar falŵn aer poeth? Fy amynedd i’r bobl ‘ma ar bêl golff?


Ers gwylio’r ffilm ‘ma, dw i ‘di ceisio argyhoeddi ffrindiau a theulu fy mod i’n cytuno â’r Flat Earthers. Yn anffodus, maen nhw i gyd yn dweud, “Hmm, ie ie, diddorol iawn” ac yn newid y pwnc yn gyflym. Mae pobl yn dadlau os mae’r byd yn fflat. Mae pobl yn dadlau os mae’r byd yn grwn. Ond mae pawb yn cytuno, dydy fy ffrindiau a theulu ddim yn meddwl llawer ohonof.

I grynhoi, mae’r ffilm ei hun yn 7 allan o 10 am adloniant. Ond, os dych chi’n mynd yn ddyfnach mewn i’r Byd Fflat, cyn syrthio mas o’r ochr arall, byddech yn dod o hyd i lond llwyth o fideos ac erthyglau difyr a hollol wrth wyddonol gan aelodau o’r gymuned unigryw ‘ma. 10 allan o 10 am hynny. Fel y dwedais yn gynharach, efallai mai’n annheg i alw’r bobl ‘ma’n dwp, mae ganddynt ymenyddiau eitha’ gwyddonol, maen nhw’n jyst edrych yn y llefydd anghywir. Dw i’n wir gobeithio, rhyw ddydd, bydden nhw’n agor eu llygaid ac yn sylweddoli os roedd y byd gwir yn fflat, bydd cathod wedi gwthio popeth bant erbyn hyn.


Aros eiliad... efallai mai’r bobl ‘ma yn mynd ar nerfau NASA ar bwrpas. Efallai maen nhw’n aros i NASA dweud, “OK, os dych chi eisiau profi bod y byd yn grwn, cer yn y roced ma i weld y Ddaear grwn o’r gofod!” Syniad da. Dw i eisiau trip i’r gofod am ddim. Hei NASA, fi’n credu mai’r byd yn fflat! Anfonwch fi i’r sêr, os gwelwch yn dda!