Search

Adolygiad: Bird Box gan SGRÎN AP IORWERTH♫ Aderyn melyn i fyny yn y goeden bandana ♫

Mae ‘na ‘di bod shwd gymaint o ffỳs a ffwdan ar Netflix yn ddiweddar am Bird Box, ro’n i’n teimlo’n eitha’ obligated i wylio fe. Roedd pawb yn y swyddfa yn siarad am Bird Box hynny a Bird Box hwnna; ro’n i’n dechrau cael ôl-fflachiau o weithio yn Homebase.


Ddiwedd Rhagfyr, wnaethom ni gyd benderfynu wylio’r ffilm dros y gwyliau ac i drafod hi yn y flwyddyn newydd. Digon teg, reit? Yn anffodus, roedd y ffilm yn hollol... dderbyniol. Os roedd hi’n ardderchog, bril – dw i’n hapus i drafod ffilmiau da gydag unrhyw un. Os roedd hi’n warthus, bril – jôcs galore. Mae pawb yn mwynhau gwneud hwyl o ffilmiau ofnadwy (gweler poblogrwydd annealladwy The Room gan Tommy Wiseau).


Yn anffodus, wnaeth hanner y swyddfa stopio gwylio’r ffilm ar ôl ugain munud, a wnaeth yr hanner arall rhannu fy marn i: “Mae’n OK” meddan nhw. Wnaeth dim ond un person yn y swyddfa caru’r ffilm ond mae e’n wastad mynd birdwatching ar y penwythnos felly mae ganddo dipyn o ragfarn.


Y broblem fwya’ gyda Bird Box yw ei chyffredinedd. Mae’r plot yn olreit. Mae’r sinematograffi’n olreit (dw i ddim yn wir ddeall beth yw sinematograffi, ond mae’n air da). Mae’r actio’n... wel, mae’r actio’n eitha’ da i ddweud y gwir. Mae Sandra Bullock yn dda a dw i’n wastad hoffi clywed John Malkovich yn wneud ei lais crac (er wybod, roedd John Malkovich yn arfer perchen gwesty yng Nghaerdydd. Roedd rhaid i fi aros ‘na am sbel a dw i’n addo roedd y llun o J.M. yn yr ystafell yn syllu arna i drwy’r nos). Yn anffodus, gall actor gorau’r byd ddim gwneud llawer gyda sgript wan.


Yn syml, dyma’r plot. Mae Malorie Hayes (Sandra Bullock) yn feichiog... mae hi’n 54 mlwydd oed. Be’ di’r Gymraeg am IVF tybed? Wrth iddi gael sgan yn yr ysbyty gyda’i chwaer Jessica (Sarah Paulson),mae pawb tu fas yn mynd yn hollol nyts ac yn dechrau lladd eu hunain ar ôl gweld rhywbeth rhyfedd yn yr awyr... balŵn Donald Trump efallai? Mae Jessica yngyrru ei char mewn i draffig ac mae Douglas (John Malkovich) yn achub Malorie cyn iddi hi gael ei heffeithio. Mae criw o bobl yn aros mewn gwesty John Malkovich tŷ Douglas am gwpwl o ddyddiau, cyn mynd mas i’r archfarchnad leol am fwyd.


Jyst so mae pawb yn deall, os dych chi’n gweld y peth yn yr awyr, hyd yn oed am eiliad, dych chi’n lladd eich hun. Anywê, bla bla bla, mae’r plot yn mynd ymlaen ac mae pawb yn gweld y peth yn yr awyr trwy ddulliau gwahanol (e.e. mae un yn gweld y peth ar gamera CCTV) ac yn mynd yn wallgof, ond am Malorie a’r dyn mae hi’n ffansio (Trevante Rhodes), wrth gwrs. 5 mlynedd wedyn, mae Malorie’n clywed rhywbeth ar y radio am seintwar ac mae’n penderfynu rhwyfo lawr yr afon gyda’i phlant wrth wisgo mwgwd. Maen nhw’n cyrraedd y lle, sy’n digwydd bod ysgol am bobl ddall ac mae popeth yn iawn. Y diwedd. Nos da.


Yn ôl Netflix, mae’r ffilm ‘di cael ei wylio gan 45 miliwn o bobl. Yn ôl fi, mae’n werth y £7.99 dw i’n ei dalu pob mis, ond dim ond jyst.