Search

ADOLYGIAD FFILM - Jurassic World : Fallen Kingdom gan SGRÎN AP IORWERTH


Pan ro’n i’n blentyn, roedd gen i obsesiwn â deinosoriaid. Ro’n i’n arfer gofyn i bobl ddieithr, “Beth yw dy hoff ddeinosor?” a byddai’n cael yr un hen atebion nôl tro ar ôl tro, “T-Rex”,”Stegosaurus”, “Neil Kinnock”, ayyb. Wnes i’n dda iawn yn yr ysgol am y tri diwrnod ym 1998, pryd wnaethom ni ganolbwyntio ar ddeinosoriaid (mae fy mywyd wedi gwaethygu bob dydd ers hynny). I ddweud y gwir, dw i’n dal i ddefnyddio’r cwestiwn ‘ma fel chat-up line. Dw i jyst ddim eisiau cymdeithasu gydag unrhyw un heb wybodaeth wyddoniadurol o ymlusgiaid enfawr diflanedig, chi’n gwybod? ‘Sdim ots, mae gan bawb type.


Anywê, wers y stori ‘ma yw’r ffaith dw i’n hoff iawn o ddeinosoriaid. Dw i hefyd yn hoff iawn o’r ffilmiau Jurassic Park. Dw i’n hoff iawn o’r Jurassic Park (1993) cyntaf. Dw i’n eitha’ hoffi The Lost World: Jurassic Park (1997), hyd yn oed yr olygfa ble mae merch Jeff Goldblum yn curo Velociraptor gyda’i phwerau gymnasteg - gwelliant enfawr i Gemau Olympaidd Tokyo 2020 efallai? Jyst syniad. Gwylia i Jurassic Park III (2001) os fydd hi ar y teledu ac mae’r remôt yn rhy bell (dydy hyn ddim yn ddigwyddiad anghyffredin, dim ond breichiau bach sy’ gen i).


Roedd Jurassic World (2015 - yr un cyntaf, sef y pedwerydd yn y gyfres) yn well na’r ddwy ffilm gynt , yn fy marn i, jyst am yr Indominus a dychweliad yr Atlaspheres o Gladiators. Yn y ffilm mae pawb yn teithio trwy’r parc mewn peli mawr o’r enw Gyrospheres, llawer mwy synhwyrol na’r 4x4s o’r ffilmiau cynt. P’un bydd yn well gyda chi mewn argyfwng? Car mawr cryf a all gyrru 60 milltir yr awr, neu bêl blastig sy’n wneud i chi edrych fel Kinder Surprise i’r ysglyfaethwyr mwyaf peryglus erioed?


Dw i ‘di teipio ‘Jurassic’ gormod o weithiau nawr. Mae’r gair yn edrych fel rwtsh llwyr ac mae’r tanlinellau goch yn atgoffa fi o addurniadau Nadolig. “Tawel nos dros y byd, mae’r T-Rex mawr yn hela fi.” Ffonia fi, Andrew Lloyd Webber, i drafod sioe gerdd newydd.


Dyna ni ‘te. Diwedd fy adolygiad. Diolch i chi am ddarllen, diolch i Michael Crichton a Steven Spielberg, diolch i ... O? Dw i heb ddweud unrhyw beth o werth am y ffilm ‘to ac wedi bod yn clebran am 500 gair? Ŵps.


Reit. Crynodeb cyflym. 60 eiliad ar y cloc... NAWR! Mae Chris Pratt yn chwarae fersiwn Americanaidd o Steve Irwin sy’n hyfforddi Velociraptors (o’r ffilm gynt). Mae’n ymuno â Bryce Dallas Howard (ei gyn-gariad a chyn-reolwraig y parc, o’r ffilm gynt) i achub y deinosoriaid (o’r ffilmiau gynt) o ffrwydrad llosgfynydd (ddim o’r ffilm gynt) ac i symud nhw o Isla Nublar (o’r ffilm gynt) i ynys newydd (o’r ffilm nesaf efallai???). Mae’r cwmni sy’n rhedeg yr ynys yn penderfynu gwerthu cwpwl o ddeinosoriaid fel arfau i wledydd gwahanol ac yn dal ocsiwn mewn plasty yng Nghalifornia. Fel y disgwyliech, mae cwpwl o’r deinosoriaid yn dianc, mynd yn wallgof, ac yn penderfynu ailosod dodrefn y tŷ. Mae deinosor newydd (gyda’r enw ardderchog Indoraptor – sef fy enw ar strydoedd Casnewydd) yn lladd bron pob cymeriad eilaidd cyn cael ei ladd gan hoff Velociraptor Chris Pratt. Mae’r deinosoriaid i gyd bron yn marw, ond maen nhw’n dianc i fyw yn wyllt. Nawr mae deinosoriaid yn byw yn yr Unol Daleithiau ac mae rhaid i fodau dynol dysgu sut i fyw yn ochr â ochr â nhw.


O, hefyd mae ‘na ferch sy’n glôn, ac dw i’n siŵr bydd hynny’n chwarae rhan ym mhlotiau’r 10 ffilm nesaf, ac mae gan Jeff Goldblum cameo (... o’r ffilm gynt).

Sgôr: 6.5 allan o 10.


Er gwybodaeth, fy hoff ddeinosor yw’r Pachycephalosaurus. Mae’n fach gyda phen enfawr, jyst fel fi.