Search

Adolygiad Ffilm -The Boss Baby gan Sgrîn ap Iorwerth


Teitl: The Boss Baby (2017)

Cyfarwyddwr: Tom McGrath (wedi sefydlu ar lyfr o 2010 o'r un teitl gan Marla Frazee)

Sêr: Alec Baldwin, Tobey Maguire, Lisa Kudrow, Jimmy Kimmel, Steve Buscemi.

Genre: Comedi

Oedran: U


Cyn mynd ymhellach, dw i eisiau dweud wrth bawb bod fy nghyfrifiadur yn wastad ceisio newid "Alec Baldwin" i "Alec Beiblyddion". Dw i'n deall bod y dyn yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd, ond dw i byth 'di ffeindio fe mewn drôr mewn gwesty.


Mae rhaid i mi gyfaddef, dw i'n gwybod dim am fabanod (ac roedd i'n arfer bod yn faban od iawn), ond wnes i benderfynu mynd i weld "The Boss Baby" ar ôl gwario tua £5 mewn darnau 20c yn ceisio ennill tedi o Boss Baby o un o'r peiriannau crên mewn arcêd yn ystod fy ngwyliau ym Mhorthmadog. Beth yw'r cyfieithiad swyddogol am beiriant crên? Ti'n gwybod, y rhai swnllyd gyda'r crafangau mawr a'r gwobrau llai na syfrdanol (swnio fel fy nghyn-wraig!).


Yr hen 'claw machines'? Mae fy chwaer yn dda iawn ar 'claw machines'. Unwaith wnes i weld hi ennill dwy wobr o ddau beiriant gwahanol ar yr un pryd... neu efallai roedd e’n beiriant gyda chefn adlewyrchol?


Anywê, mae plot "The Boss Baby" yn un rhyfedd iawn. Yn syml, cafodd Boss Baby ei anfon lawr fel ysbïwr o BabyCorp (sydd... yn y nefoedd? Dw i ddim cweit yn siŵr ond dw i'n hapus i anfon tweet i Alec Beiblyddion i ofyn am eglurhad) i atal rhyfel rhwng babanod a chŵn oherwydd maen nhw'n credu does ddim digon o gariad yn y byd i rannu'n hafal rhwng y ddau grŵp. Mae Boss Baby (Alec Bethyngalw) yn cael ei anfon i deulu bachgen ifanc o'r enw Tim Templeton (Miles Christopher Bakshi - ond Tobey Maguire sydd yn adrodd y stori fel oedolyn) a'i dad Ted (Jimmy Kimmel) a mam Janice (Lisa Kudrow) oherwydd mae'r rhieni yn gweithio i Puppy Co, o dan Francis E Francis (Steve Buscemi). Mae Francis E Francis wedi chwarae Duw a chreu ci sydd yn aros yn fach ac yn giwt am weddill ei oes. Mae BabyCorp, wrth gwrs, yn gwrthwynebu hyn oherwydd maen nhw'n credu bydd pawb yn stopio cael babanod ac yn canolbwyntio ar gŵn yn lle.


I aralleirio "The Hollow Men" gan T. S. Eliot,

"Dyma'r sut mae'r byd yn gorffen.

Nid gyda chlec, ond gyda llwyth o gŵn bach ciwt yn gwneud i bobl anghofio am eu cymelliadau biolegol sylfaenol."

(Cofiadwy iawn. Bydd hyn ar y TGAUs blwyddyn nesaf.)


Mae rhaid i'r ffug-babanod o BabyCorp yfed rhyw laeth arbennig er mwyn peidio troi mewn i fabanod go iawn. Ond, mewn twist mas o ymennydd M. Night Shyamalan ac yn syth i sinema yng Nghasnewydd, Francis yw cyn-CEO BabyCorp, Super Colossal Big Fat Boss Baby, ond ni chafodd y llaeth arbennig yr effaith cywir oherwydd anoddefgarwch lactos ac felly fe wnaeth e golli ei swydd.


Mae Francis yn dwyn yr hylif o Boss Baby, yn cymysgu fe mewn i DNA'r cŵn, llenwi roced llawn y "Forever Puppies", ac yn ceisio lansio nhw o Las Vegas i wledydd ar draws y byd (peidiwch â phoeni, mae gan y cŵn parasiwtiau bach ciwt hefyd), ond mae'n cael ei stopio gan Tim a Boss Baby ac yn troi nôl mewn i Super Colossal Big Fat Boss Baby ar ôl syrthio mewn i grochan o'r hylif sydd yn effeithio ei DNA.Gyda llaw, dw i ddim yn unrhyw fath o fiolegwr, ond os roedd syrthio mewn i bethau yn newid eich DNA, byddai'n hanner gwely erbyn hyn.


Mae Boss Baby yn cael dyrchafiad tu fewn i BabyCorp (swyddfa cornel gyda photyn aur), mae Tim yn mynd nôl i fod yn blentyn unigol ac mae'r cwmni yn dileu unrhyw gofion o Boss Baby o'r rhieni (ond mae Tim yn gwrthod). Wrth gwrs, mae hyn yn ffilm teulu, felly mae Boss Baby yn penderfynu mynd nôl i'r Templetons fel babi go iawn y tro 'ma.


Trwy'r ffilm, mae dychymyg Tim yn cymryd fe a'r gynulleidfa i fydoedd ac amseroedd gwahanol. Er enghraifft, mae'r ffilm yn ddechrau gyda pharodi o ffilmiau fforwyr (e.e. Indiana Jones) ac mae Tim yn ymladd gorila yng nghanol y jyngl wrth i gorila arall coginio selsig ar y barbeciw. Yn (an)ffodus, mewn gwirionedd mae Tim jyst yn chwarae yn yr ardd gyda'i rhieni.


Mewn golygfa arall, mae Boss Baby yn cymryd Tim ar "high speed chase" ar draws yr ardd mewn ei gar-gwthio llawn ffrwydradau a styntiau dros ben llestri. Wrth gwrs, mae popeth yn digwydd ar gyflymder cerdded i ni oedolion gyda'n coesau arferol ac ymenyddiau aeddfed... reit? I Tim, a phob plentyn arall llawn dychymyg, mae cael cosb o'i rhieni yn hafal i dreulio miloedd o flynyddoedd yn y carchar, a phob taith ar awyren fel ymladd fflyd o fôr-ladron ar y cefnfor gwyllt.


Mae'r perfformiadau yn dda iawn drwyddi draw, ond mae Alec Baldeagle yn ardderchog. Doeddwn i ddim yn disgwyl i lais cryg a dwfn Alec Balŵn i siwtio cymeriad sy'n pwyso llai na'r bwced o bopgorn roedd i'n bwyta ar y pryd, ond rhywsut mae'n gweithio. Dw i'n hefyd hoff iawn o'r ffaith mae'n gwisgo siwt ffurfiol. Wnes i ddim gwisgo tei tan roedd i'n 11 mlwydd oed a dw i dal byth wedi gwisgo siwt neis. Efallai byddai'n anfon tweet arall i Alec Babadook i ofyn os mae'n adnabod unrhyw deilwriaid da. Os mae baban yn gallu gwisgo siwt sidan, pam nid fi?


Mae animeiddiad y ffilm yn glir ac yn neis iawn. Mae popeth yn grwn, lliwgar ac yn union sut byddai'n disgwyl i blentyn i weld y byd. Ar y llaw arall, mae pob ffilm arall Dreamworks yn edrych fel hyn. Ergo, mae Dreamworks dim ond yn llogi plant. Talwch sylw bobl, bydd hyn ar y TGAUs hefyd.


Wrth gwrs, gydag unrhyw ffilm am fabanod, mae 'na lawer o jôcs am rechu, chwydu a phethau eraill sy'n cyflwyno eu hunain o dyllau amrywiol y corff. Un o fy hoff rannau o'r ffilm oedd pryd roedd Boss Baby a Tim yn ceisio dianc o'r gwarchodwr plant, felly wnaethant nhw benderfynu rholio Boss Baby mewn paent gwyrdd a chreu "chŵyd" mas o fwyd babanod, grawnfwyd, a chawl pys a saethu fe ar draws yr ystafell trwy'r Hwfer. Roedd i'n cymryd nodiadau am y tro nesaf dw i eisiau esgus bod yn sâl er mwyn peidio mynd i waith ac aros adref i chwarae gemau fideo. Hefyd, roedd i'n ysgrifennu rhestr siopa: Cawl Pys, Bwyd Babanod, Hwfer pwerus.


Mae dal gen i'r paent gwyrdd ar ôl gwisgo fel yr Incredible Hulk am Galan Gaeaf 2016, Yoda yn 2015, a The Very Hungry Caterpillar yn 2014-2012.


I gloi, wnes i wir mwynhau "The Boss Baby". Mae'r ffilm yn fwy addas i deuluoedd gyda phlant bychain ond mae 'na ddigon o jôcs i gadw sylw oedolion. Dw i ddim yn siŵr os bydd y mwyafrif o oedolion yn hapus i wario £10 ar docyn (£10?!?! Gobeithio dw i'n gallu trefnu rhyw grant o Lywodraeth Cymru i hybu'r iaith trwy ysgrifennu'r adolygiadau twp 'ma) i fynd heb deulu, ac efallai bydd gwylwyr mwy ceidwadol yn anhapus gyda'r llwyth o gyfeiriadau at weithrediadau corfforol digrifol.


Serch hynny, mae'n ffilm llawn hiwmor, perfformiadau ardderchog, ac mae'r stori yn un positif iawn am werthoedd teuluol (a rhechu cymylau o bowdr talc).


Reit, o'r diwedd mae'r adolygiad rhyfedd 'ma wedi gorffen. Nawr, fel jôc, dw i eisiau ysgrifennu cyfres o awgrymiadau am deitl y ffilm os mae'n cael ei drosleisio mewn i'r Gymraeg. Felly, heb ragor o lol; "Meistr y Meithrin"... neu... yyyy ... "Chwarae Plant"? Na? Ym, beth am ... "Cewyn Brockovich"? Ti'n gwybod beth, bydd "Y Babi Bos" yn ddigon dda i mi.


Nos da pîps, dw i'n off i ffeindio fy mheiriant crên agosaf. Jyst angen mynd i'r banc yn gyntaf.


- Sgrîn ("Fi yw'r boss, baby") ap Iorwerth