Search

ADOLYGIAD Pokémon: Let's Go Pikachu/Eevee gan SGRÎN AP IORWERTH
Oherwydd fy mhoblogrwydd, dw i‘n siŵr mae pawb yn cofio fy adolygiad cynt,

pryd wnes i fynd ymlaen ac ymlaen ac ymlaen ac ymlaen (ayyb) am ddeinosoriaid, y ffilmiau Jurassic Park, a fy obsesiwn gyda nhw. Ond, ffrindiau, dyw hynny’n ddim byd DDIM BYD i gymharu gyda fy obsesiwn â Pokémon!


Pan roedd i’n ifanc, roeddwn i’n wir ystyried cael tatŵ o bob Pokémon ar fy nghefn rhywbryd yn y dyfodol. Nawr mae’r dyfodol wedi troi i’r presennol (ac yn gyflym iawn, y gorffennol) ac mae’r syniad ‘na wedi gadael fy mhen yn gyflymach na thisian ar drên llawn. Yn anffodus, mae 809 o’r bwystfilod bychain ar hyn o bryd, a dw i’n rhedeg mas o gorff. Maen nhw’n adio rhyw gant pob cwpwl o flynyddoedd, so os dych chi heb weld fi am sbel a dw i’n pwyso cwpwl o stôn mwy na ddylwn i, peidiwch â phoeni am fy iechyd, dw i’n jyst creu le am y Pokémon newydd... Pokémon Go-rdew!


Felly, dyma ni eto, amser am yr unig baragraff sy’n gallu galw ei hun yn adolygiad. Pob cwpwl o wythnosau, mae Pobol y Port yn gofyn i fi gyfrannu tua 500 o eiriau am y ffilm neu gêm dw i ‘di gweld / chwarae yn ddiweddarach a dw i’n wastad gadael popeth am y funud ola’ ac yn gwastraffu geiriau gyda fy straeon twp. O wel. Mae Nadolig yn amser am draddodiadau ac mae’n bwysig i gadw’r hen draddodiadau yn fyw.


“Pokémon: Let's Go, Pikachu!” a “Pokémon: Let's Go, Eevee!” yw’r gemau newydd yn y fasnachfraint enfawr, Pokemon. Yn wir, Pokemon yw’r fasnachfraint fwya’ boblogaidd erioed, gwerth dros $70 biliwn ar hyn o bryd (os o'n i’n werth dros $70 biliwn, byddai’n prynu pob mwnci yn y byd a gwneud iddyn nhw actio mas popeth sydd ar Netflix).


Mae syniad Pokémon yn eitha’ syml; mae'n rhaid i chi ddal bwystfilod a gwneud iddyn nhw frwydro. Os dych chi’n ennill y frwydr, dych chi’n ennill arian. Mae'r holl beth fel bwlio, ond gyda llygod trydanol. Mae Pokémon: Let's Go yn remake a fersiwn symlach o’r gemau gwreiddiol (sef Pokémon Red and Blue) ac yn llawer agosach i Pokémon Go (y rheswm pam mae damweiniau traffig wedi codi yn y ddwy flynedd diwethaf ond hefyd y rheswm pam mae nyrds yn eitha’ cyhyrog nawr).


Dw i ddim yn hollol siŵr beth arall i ddweud am y gemau ‘ma ond am os yr ydych wedi mwynhau’r gemau cynt, mae’n debygol byddech chi’n wir mwynhau’r gêm ‘ma!