Search

ateb - ble mae hwn chwe20

Ble yng Nghasnewydd mae hwn?Enwyd Ysgol Gynradd Charles Williams, Yr Eglwys yng Nghymru sydd yng Nghaerllion ar ôl Charles Williams oedd yn ddyn cefnog o Gaerllion. Yn ôl yr hanes roedd Charles Williams a’i gefnder Edmund Morgan o Benrhos mewn cariad gyda’r un ddynes. Cafwyd gornest (duel) a lladdodd Charles Williams ei gefnder. Rhedodd Charles i Eglwys St Cadoc i geisio noddfa cyn wedyn teithio i Dwrci. Mi wnaeth Charles Williams ennill ei ffortiwn yn Smyrna fel marchnatwr ffigys. O'r diwedd llwyddodd ei hen ffrind, John Hanbury i gael pardwn brenhinol iddo gan y Frenhines Anne. O ganlyniad llwyddodd Charles Williams i ddod yn ôl i Lundain, gan brynu tŷ yn Bow Street, Covent Garden. Bu fyw i 86 oed, ac yn ei ewyllys rhoddodd ddiolch o £ 70,000 i'w ffrind John Hanbury a'i fab a £ 4,000 i sefydlu ysgol yng Nghaerllion a £3,000 i eglwys y plwyf ac mae ffenestri'r eglwys yn destament i hyn.