Search

CaCsnewydd - Brownis Siocled

BROWNIS SIOCLED


CYNHWYSION

* 100g (4oz) blawd codi

* 75g (3oz) powdwr coco

* 275g (10oz) menyn (meddal)

* 375g (13oz) siwgr

* 4 wy mawr

* 100g (4oz) sglodion siocled plaen


CYFLWYNIAD

Mae gan y brownis gorau grystyn ond maent yn feddal yn y canol. Mae’r ryseit

hwn yn hawdd iawn, rhowch y cynhwysion mewn bowlen a cymysgwch!

Digon am 24 browni

DULL

1. Twymwch y popty i 180°C Fan / 160°C / Nwy 4. Torrwch betrayal o bapur

pobi i ffitio gwaelod ac ochrau’r tun. Irwch y tun ac yna rhowch y papur

ynddo yn daclus.

2. Pwyswch y cynhwysion ac yna rhowch nhw i gyd mewn powlen fawr a

chymysgwch.

3. Rhowch y cymysgedd yn y tun.

4. Pobwch am 40 – 45 munud tan fod crystyn ar ben y brownis. Gadewch

iddynt oeri yn y tun ac yna torrwch yn 24 darn.