Search

CaCsnewydd - Cacen Siocled Taenu (Nutella)


Cynhwysion

225g o fenyn ac ychydig bach mwy i uro’r tin

225g siwgr caster

4 wy

225g blawd hunan godi

150g siocled taenu (tebyg i Nutella)

75g cnau cyll (hazelnut) i addurno

100g siocled taenu (tebyg i Nutella) i roi ar ei ben

Dull

1. Cynheswch y ffwrn i 160°c (ffwrn fan neu 180°c os and yw’n ffan).

2. Hufennwch y menyn a’r siwgr tan eu bod nhw’n ysgafn a fflwfflyd.

3. Ychwanegwch yr wyau a churwch.

4. Ychwanegwch y blawd a’i gymysgu yn dyner.

5. Rhowch tua thrydydd o’r gymysgedd mewn powlen arall ac ychwanegwch y siocled a’i gymysgu’n dda. (Os ydy’r siocled yn galed gallwch ei gynhesu ychydig bach i’w feddalu).

6. Irwch dun a’i leinio gyda phapur gwrthsaim (greaseproof).

7. Rhowch y ddau gymysgedd yn y tun a defnyddiwch gyllell i greu patrwm chwyrliog gyda’r gymysgedd.
8. Pobwch am tua 1 awr. Gallwch wirio os yw wedi pobi yn gywir trwy roi cyllell yn y gacen, os daw’r gyllell allan yn lan mae’r gacen yn barod.

9. Tostiwch y cnau cyll yn y ffwrn tan eu bod nhw’n lliw euraidd. (Os ydy’r cnau yn eu croen, pobwch nhw tan fod y croen yn frown tywyll ac yna rholiwch nhw mewn clwtyn sychu llestri i dynnu’r croen).

10. Pan fydd y gacen wedi oeri tynnwch o’r tun ac yna taenwch y siocled ar ei dop ac addurno gyda’r cnau cyll.