Search

CaCsnewydd - SGONS

CaCsnewydd


Cynhwysion

  • 450g (1 lb) blawd codi

  • 2 lwy de powdr codi

  • 75g (3oz) menyn, (tymheredd ystafell)

  • 50g (2oz) siwgr

  • 2 wy

  • tua 225 ml (8 fl oz) llaeth

Cyflwyniad

Bwytwch y sgons yr un dydd neu rhew-wch nhw yn syth ar ôl iddynt oeri.


Dull Amser paratoi: tua 15 munud Amser coginio: 10-15 munud Digon am tua 20 sgon

1. Irwch 2 hambwrdd. Twymwch y popty i 220°C / 425°F / Nwy 7.


2. Pwyswch y blawd a’i roi gyda’r powdr codi mewn prosesydd bwyd. Ychwanegwch y menyn, proseswch tan ei fod fel briwsion bara ac yna ychwanegwch y siwgr.

Neu gwnewch â llaw drwy rwbio’r menyn i’r blawd drwy ddefnyddio blaen eich bysedd. Ychwanegwch y siwgr.


3. Curwch yr wyau ac ychwanegwch laeth tan bod gyda chi 300ml (½ peint), yna rhowch tua 2 lwy fwrdd o’r cymysgedd wy/llaeth i’r neilltu i’w ddefnyddio i iro’r sgons ymhellach ymlaen. Yn raddol ychwanegwch y cymysgedd wy/llaeth i’r cynhwysion sych tan fydd gennych does meddal. Mae’n well os yw’r cymysgedd ychydig yn wlyb ac yn sticio i’ch bysedd gan y bydd y sgons yn codi’n well felly.


4. Rhowch y toes ar fwrdd gyda blawd arno ac yna roliwch i drwch o tua 1-2 cm (½–¾ modfedd). Defnyddiwch dorrwr 5cm (2 modfedd) i dorri’r toes. Yn ofalus gwasgwch weddill y toes at ei gilydd ac ail-roliwch cyn torri mwy o sgons.


5. Rhowch y sgons ar yr hambyrddau a brwsiwch gyda’r cymysgedd wy/llaeth a roesoch i’r neilltu. Pobwch am tua 10-15 munud neu tan fydd y sgons wedi codi’n dda ac yn euraidd. Gadewch i oeri ar rac a gorchuddiwch â lliain sychu llestri glân i’w cadw rhag sychu.
6. Torrwch yn eu hanner a bwytwch gyda jam mefus a llond llwy hael o hufen. Blasus Iawn!