Search

Clwb Cinio yn mynd o nerth i nerth
Nôl ym mis Mawrth, sefydlodd Menter Iaith Casnewydd glwb cinio misol yn yr ardal er mwyn i bobl cael cyfle i gymdeithasu yn Gymraeg dros bryd o fwyd.


Mae'r digwyddiadau yma yn addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl ac rydym yn ymweld â bwytai yn y ddinas ac ardal Rhisga.


Erbyn hyn mae rhyw ddwsin ohonom yn dod at ein gilydd i sgwrsio a chiniawa! Ym mis Mai cawsom amser hyfryd yng nghaffi Horton's ar Millennium Walk.


Ar gyfer sesiwn mis Mehefin, byddwn yn ymweld â'r Commercial Inn ym Mhont-y-meistr ger Rhisga (NP11 6BA) ar ddydd Gwener, 29/6/2018 am 1 o'r gloch. Os hoffech chi weld y fwydlen, ewch i wefan The Commercial (gweler isod)

http://www.thecommercialpontymister.com/food/

Er mwyn archebu lle, e-bostiwch thomashughes@menteriaithcasnewydd.org neu ffoniwch 01633 432101 (neu 07784477035 os nad wyf yn y swyddfa) cyn 27/6/18.