Search

Cwis Casnewydd


Atebion ar waelod y dudalen.1. Pwy oedd maer Casnewydd ym 1836?


2. Pryd agorwyd y bont drawsgludol yng Nghasnewydd gyntaf?


3. Pa deulu gododd Tŷ Tredegar yn yr ail ganrif ar bymtheg?


4. Pwy ysgrifennodd "The Autobiography of a Super-Tramp"?


5. Am ba rôl mae Desmond Llywelyn yn enwog?Maer Casnewydd yn 1836:


Cwis gyda atebion:


1. Pwy oedd maer Casnewydd ym 1836?

John Frost


2. Pryd agorwyd y bont drawsgludol yng Nghasnewydd gyntaf?

1906


3. Pa deulu gododd Tŷ Tredegar yn yr ail ganrif ar bymtheg?

Y Morganiaid


4. Pwy ysgrifennodd "The Autobiography of a Super Tramp"?

W H Davies


5. Am ba rôl mae Desmond Llywelyn yn enwog?

Q yn ffilmiau James Bond