Search

Cwis Casnewydd

Atebion ar waelod y dudalen.
1. John Frost oedd un o arweinwyr y Siartwyr yng Nghasnewydd. Allwch chi enwi’r ddau arall?

2. Ble oedd y tri grŵp o Siartwyr wedi trefnu cwrdd ar y ffordd i mewn i Gasnewydd?

3. Pwy neu beth yw’r Syr Briggs sydd wedi ei gladdu yng ngerddi Tŷ Tredegar?

4. Pa weithiau celf yng Nghasnewydd a grewyd gan Hans Feibusch?


5. Pa bentref yng Nghasnewydd sydd â’r enw Cymraeg ‘Allteurin’?

Atebion:

1. John Frost oedd un o arweinwyr y Siartwyr yng Nghasnewydd. Allwch chi enwi’r ddau arall?

William Jones a Zephaniah Williams

2. Ble oedd y tri grŵp o Siartwyr wedi trefnu cwrdd ar y ffordd i mewn i Gasnewydd?

Tafarn y ‘Welsh Oak’ ym Mhontymeistr

3. Pwy neu beth yw’r Syr Briggs sydd wedi ei gladdu yng ngerddi Tŷ Tredegar?

Ceffyl Arglwydd Tredegar (bu fyw pan oedd e’n 28 oed)

4. Pa weithiau celf yng Nghasnewydd a grewyd gan Hans Feibusch?

Y murluniau yn y Ganolfan Ddinesig

5. Pa bentref yng Nghasnewydd sydd â’r enw Cymraeg ‘Allteurin’?

Goldcliff