Search

Cynnyrch Cychod Gwenyn

Gan Norman ChamberlainMae pedwar peth yn cael eu cynhyrchu mewn cwch gwenyn. Mae’r tri cyntaf yn deillio o rywbeth sy’n cael ei gasglu y tu allan i’r cwch. Mae’r pedwerydd yn cael ei gynhyrchu yn uniongyrchol gan y gwenyn.


1.Mêl

2.Propolis

3. Jeli brenhinol

4. Cŵyr


Mae mêl yn bwysig iawn fel bwyd i wenyn trwy gydol eu bywydau. Fel bodau dynol, dyn ni’n hoffi mêl oherwydd ei fod yn felys ac yn flasus iawn! Gellir ei fwyta ar ben ei hun neu er mwyn rhoi blas ar fwyd. Mae blas mêl yn dibynnu ar y blodau o gwmpas cwch wenyn.


Propolis ydy’r glud sy’n cael ei greu o’r hyn mae’r gwenyn yn ei gasglu o’r coed. Mae’r gwenyn yn defnyddio’r glud hwn i lenwi tyllau yn y cwch. Mae’n ddefnyddiol iawn ar gyfer trwsio offerynnau megis y ffidl!


Jeli brenhinol – Hwn yw'r bwyd arbennig sy’n cael ei gynhyrchu gan y gwenyn er mwyn bwydo’r larfau bach am 3 diwrnod cyntaf eu bywyd. Fodd bynnag, pan mae’r brenhinesau neu famwenyn newydd yn cael eu magu maen nhw’n bwyta’r jeli brenhinol bob dydd tan eu bod nhw’n chwileru. Mae’n cael ei werthu fel cynnyrch harddwch a meddygaeth amgen, ond mae’n ddrud iawn.


Cŵyr ydy’r deunydd sy’n cael ei ddefnyddio i adeiladu’r cwch gwenyn. Mae’r gwenyn yn defnyddio’r cŵyr am ddau reswm: magu babanod ac i gadw bwyd e.e mêl a phaill.


Mae bob gell yn union yr un siâp a maint. O ran siâp, maen nhw’n hecsagonol ac yn gryf iawn. Dechreuir y broses o greu cŵyr rhyw ddeg diwrnod ar ôl genedigaeth y gwenyn. Chwarennau arbennig a lleolir yn abdomen y gwenyn sy’n eu galluogi i drawsnewid y siwgr yn y mêl i gŵyr a defnyddir i adeiladu’r celloedd.


Mae’r gwenyn yn gallu adeiladu celloedd heb gymorth dynol, ond mae’n llawer haws iddynt os ydyn ni’n gosod y sylfaen iddyn nhw greu celloedd trwy ddarparu cychod gwenyn. Mae’r frenhines neu famwenynen yn dodwy wyau yn y celloedd yma a’r gwenyn yn gyfrifol am roi mêl a phaill ynddyn nhw.


Ar ddiwedd yr Haf, casglwn ni’r mêl ar ôl i ni symud y cŵyr o’r celloedd yn gyntaf. Cadwn ni’r cŵyr er mwyn gwneud nifer o bethau e.e canhwyllau, sebon, colur, cadwolion ac iraid.