Search

Datguddio Logo Gŵyl Newydd!Llongyfarchiadau enfawr i Noa Rosier o Ysgol y Fenni am ddylunio’r logo buddugol yng nghystadleuaeth dylunio logo Gŵyl Newydd!


Derbyniodd Noa glod mawr am ei waith dylunio medrus ac fe fydd ei ddarlun yn cael ei ddefnyddio i addurno deunydd marchnata yr Ŵyl sy’n cymryd lle yng Nghasnewydd ym mis Medi.


Mynychwyd y gwasanaeth gwobrwyo ar fore Gwener gan Rhys Jones yna ar ran Menter Iaith BGTM a Menter Iaith Casnewydd, ac roedd Sara a Carys yno ar ran cwmni Harding Evans (noddwyr y gystadleuaeth).


Esboniodd Sara pam penderfynon nhw mai gwaith Noa oedd y logo gorau yn y gystadleuaeth, ac fe siaradodd Carys â’r plant er mwyn esbonio sut gall y Gymraeg helpu wrth weithio gyda’r gyfraith.


Gwobrwywyd Noa â thocyn teulu i Eisteddfod yr Urdd a gobeithio caiff y teulu llwyth o hwyl yn Llanelwedd dros hanner tymor!