Search

Enwau Casnewydd: Allt yr YnnYnn, Onn, Onnen


Pan symydais i Gasnewydd, ddegawdau yn ôl, a gweld arwyddion am yr erchyll

Allt yr yn sylweddolais i ddim am dipyn beth oedd yr yn.


Roedd yr Allt yn amlwg, un o laweroedd o eiriau Cymraeg am y gair Saesneg

hill.


Ond beth oedd yn? Cyngor Casnewydd yn arbed paent efallai drwy ddefnyddio

un n yn lle dwy? Oherwydd os ychwanegwch ail n at yn, ac chael ynn, fe

gewch y gair lluosog am goeden arbennig, ash yn Saesneg.


Ffurf unigol y gair ynn ydy onnen.


Fe welwch y ffurf onnen yn yr enw Bryn Onnen, sydd i’w weld yn enw’r ysgol

Gymraeg yn Nhorfaen ac mewn llawer lle arall.

Felly mae Allt yr Ynn yn gyfystyr â Bryn OnnenHill of the Ash Trees

neu Ash Tree Hill.

Ac fe welwch ffurf arall o’r enw, onn, yn enw’r dôn Llwyn Onn Ash Grove


gan Ruth Willis