Search

Enwau Casnewydd: Crindai


Crindau?
Beth ydy ystyr yr enw hwn?

Enw gyda dwy sill a dwy elfen:

Yr elfen gyntaf ydy crin sy’n golygu sych.

Lluosog tŷ - tai (dai) ydy’r ail elfen yn yr enw.

Tai â thoeon o wellt wedi sychu (crino) ydy’r ystyr.

A’r sillafiad cywir felly ydy:

Crindai!