Search

Enwau Casnewydd: Glasllwch


Ar un adeg enw fferm oedd Glasllwch ar ochr orllewinol Casnewydd. Erbyn hyn mae’r enw yn cyfeirio at ardal a hefyd yn enw ar ysgol gynradd.

Mae’r elfen “glas” yn gyffredin iawn mewn enwau yng Nghymru; Maesglas, Glascoed, Brynglas. Fel arfer mae’n cyfeirio at dir ffrwythlon, gwyrdd.

Mae’r elfen “llwch” yn llawer llai cyffredin. Gall olygu llyn (lake, pool, pond) ond hefyd gall gyfeirio at le gwlyb sydd wedi sychu ac sydd bellach yn llychlyd.

A dyna sy’n digwydd i bwll ar ôl tywydd sych; mae’r mwd yn troi yn llwch.

Felly pwll gwyrdd yw’r ystyr.

Mae’n bosib fod y gair llwch yn perthyn i’r gair Gwyddeleg loch.