Search

Grwp Sgwrsio

Ho! Ho! Ho!


Bydd criw Siop a Siarad seibiant dros y Nadolig cyn dychwelyd i'r Cwtsh ar ddydd Sadwrn, 5ed Ionawr.

Yn y cyfamser, mae Ron Taylor a nifer o siaradwyr Cymraeg yr ardal yn bwriadu cwrdd yng nghaffi Hortons ar Millennium Walk am 10yb ar fore Sadwrn, 22ain Rhagfyr.


Croeso i bawb!