Search

Gweithdai Cynnwys Digidol


Hoffech chi ddefnyddio mwy o Gymraeg ar-lein?


Mae ‘na llwyth o adnoddau Cymraeg gwych ar y rhyngrwyd ac fe fydd y gweithdy hwn yn cynnig cymorth ymarferol ar sut i fod yn rhan o’r gymuned Gymraeg ar-lein.

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi wedi defnyddio gliniadur neu dabled o’r blaen – byddwn yn dangos i chi sut i greu fideos YouTube, golygu erthyglau Wicipedia Cymraeg a rhannu gwybodaeth am apiau/gwefannau defnyddiol!


Addas i ddysgwyr a siaradwyr rhugl.


Byddwn yn cwrdd yn y Cwtsh ar Stow Hill rhwng 11am a 12pm ar y 1af, 8fed, 15fed a'r 22ain o Fehefin. Mae’r digwyddiad am ddim. Bydd te a choffi ar gael, does dim rhaid i chi gofrestru o flaen llaw. Os hoffech chi gael rhagor o wybodaeth, ebostiwch thomashughes@menteriaithcasnewydd.org

#newiddystori