Search

Gwrthryfel Casnewydd - Nofel Graffeg


Bwriad y prosiect yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a bod yn fan cychwyn i

ddarllenwyr sydd â diddordeb mewn dechrau archwilio’r gwir ffeithiau gwrthryfel

Casnewydd. Mae’n mynd ati i ail ddychmygu digwyddiadau hanesyddol ac yn

chwarae’n ddeheuig â’r ffeithiau, gan roi’r prif gymeriadau John Frost, 'Zeph'

Williams a William Jones mewn lleoliad cyfoes fel pyncs mewn dillad lledr.


Mae’r holl elw’r nofel yn mynd i Our Chartist Heritage
Darllen mwy