Search

Llwyddiant Gŵyl Newydd

gan Efa Maher


Ar y 15fed o Fedi 2018, daeth tua 450 o bobl at ei gilydd i greu hanes yng

Nghasnewydd. Roedd y dydd Sadwrn hwn yn un arbennig iawn, am fod gŵyl

Cymraeg cyntaf Casnewydd yn digwydd yn Llys Malpas. I godi ymwybyddiaeth

am yr iaith Gymraeg, daeth criw mawr o bobl at ei gilydd i sefydlu Gŵyl

Newydd.


Gŵyl gelfyddydol a diwylliannol Gymraeg yw Gŵyl Newydd. Roedd

gan Ŵyl Newydd digwyddiadau trwy gydol yr wythnos, wrth i’r uchafbwynt fod

ar y dydd Sadwrn.


Rwyf wedi bod yn trafod gydag Elin Maher, un o’r gwirfoddolwyr ac un o’r bobl

sefydlodd yr ŵyl a dywedwyd, “Gan fod nifer o wyliau wedi digwydd ar hyd a

lled Cymru, daeth grŵp ar ei gilydd i gynnal gŵyl Gymraeg yng Nghasnewydd.

Hoffai’r pwyllgor ddiolch yn fawr i bawb a gefnogodd yr ŵyl eleni. Mae’r ŵyl

nesaf wedi cychwyn cael ei gynllunio yn barod ac mae croeso i unrhyw un

gyfrannu syniadau.”


Diolch i Fenter Iaith Casnewydd, yr ysgolion Gymraeg gynradd leol, yr urdd, ac

i’r gymuned i gyd, roedd diwrnod llawn gweithgareddau, bandiau, offerynwyr, actorion, stondinau a llawer mwy wedi dod at ei gilydd i greu un diwrnodarbennig. Gawn ni weld beth fydd yn digwydd yn y dyfodol.