Search

Llwyddiant i griw Cân Actol Gwent Is Coed!


Llongyfarchiadau enfawr i ddysgyblion Blwyddyn 7 ac 8 Ysgol Gyfun Gwent Is Coed am ennill y gystadleuaeth Cân Actol Bl. 7, 8 a 9 2018 yn Eisteddfod yr Urd Brycheiniog a Maesyfed 2018!