Search

Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch

1975 - 2020

Erbyn yr haf eleni, bydd Merched y Wawr Casnewydd a’r Cylch wedi bod yn cyfarfod ers 45 o flynyddoedd yn yr ardal. Rydyn ni’n perthyn i fudiad cenedlaethol sydd â 276 o Ganghennau a Chlybiau Gwawr ledled Cymru.


Merched sy’n frwdfrydig dros ein hiaith a’n diwylliant ydyn ni a byddwn yn trefnu digwyddiadau i hybu rhain yn rheolaidd. Rydyn ni’n mwynhau cymdeithasu, gwrando ar siaradwyr amrywiol, cymryd rhan mewn gweithdai celf a chrefft, mynd ar ymweliadau, mynd i’r theatr, bwyta allan, boreau coffi, bowlio deg, cadw’n heini, helpu elusennau, cymryd rhan mewn cwisiau, arwain sesiynau Sgwrs Sadwrn i ddysgwyr a helpu yn yr eisteddfodau cenedlaethol ac yn ffair Llanelwedd. Mae’r rhestr yn hirfaith!


Yn ystod eleni (ers Medi 2019), rydyn ni wedi

  • gwrando ar hoff gerddoriaeth ein haelodau,


  • dysgu am gawsau amrywiol ar draws y byd gan yr arbenigwraig Eurwen Richards,


  • gwylio hen fideos am hanes yr ardal,


  • ymuno â’r Gymdeithas Gymraeg ac aelodau Mynydd Seion i ganu carolau gyda chyfeiliant Band Pres Casnewydd


  • noson o gadw’n heini’n gorfforol a meddyliol i ddechrau’r flwyddyn newydd.Cawsom sesiynau difyr ac amrywiol dros ben ac mae rhagor i ddod cyn diwedd ein blwyddyn (sef Mehefin 2020). Mae croeso i ferched o unrhyw oed sy’n rhugl yn y Gymraeg neu’n dysgu’r iaith i ymuno â ni. Rydyn ni’n cyfarfod yn fisol ar yr 2il nos Iau o’r mis am 7:30 yr hwyr yn:


Neuadd Eglwys Bethesda, Cefn Road, Tŷ-du NP10 9AS

Beth am ymuno gyda ni ferched?