Search

Cylchgrawn dwyieithog arlein newydd

Updated: May 18, 2018

Mae parallel.cymru yn gylchgrawn digidol newydd sbon, ac yma mae'r sylfaenydd, Neil Rowlands, yn esbonio sut mae'n unigryw.


- Mae pobl yn profi’r Gymraeg ar gontinwwm o alluoedd gwahanol, ond y ffordd draddodiadol o gynhyrchu deunydd yw mewn dull deuol. Trwy gyflwyno deunyddiau darllen ochr yn ochr, yn ‘paralel’, ac wedi’u graddoli yn ôl hyfedredd, gall siaradwyr a dysgwyr o bob gallu fwynhau darllen a sicrhau datblygiad.


- Mae’r cylchgrawn yn cynnig persbectifau person cyntaf ar ddefnyddio, arloesi, creu, cyfieithu ac ymchwilio yn yr iaith. Mae gan bawb sy’n defnyddio’r iaith stori i’w hadrodd, ond, mae’r straeon hyn wedi’u gwasgaru dros gannoedd o leoliadau digidol a phapur, ac mae prinder amlwg o adnoddau chwilio ac archifo.


- Mae pob erthygl yn cael eu trefnu yn ôl safon yr iaith, felly mae pobl yn gallu darllen Cymraeg yn syml fel mae pobl yn siarad, Cymraeg ysgrifenedig safonol, neu Gymraeg ffurfiol fel sy'n cael ei ddefnyddio mewn llenyddiaeth.

- Yn wahanol i gylchgronau traddodiadol ble mae erthyglau’n diflannu ar ôl y rhifyn dilynol, mae erthyglau parallel.cymru yn aros ar-lein ac felly’n darparu presenoldeb digidol parhaus sy’n gwneud mwy i chi nag y gall unrhyw gyhoeddwyr, adwerthwyr neu dudalennau cyfryngau cyhoeddus eu gwneud.


- Mae'n rhoi cyfle i bobl o bob cefndir a gallu ieithyddol gyfrannu gan rannu eu profiadau o ddefnyddio'r iaith.


- Mae ar gael trwy borwyr gwe ar ffonau symudol a thabledi.


- Wrth gasglu’r erthyglau hyn at ei gilydd mewn un lleoliad llwyddir i greu cyfoeth o ddiwylliant, arloesedd a straeon cyfoes Cymraeg a Chymreig.


- Mae pob erthygl ar gael yn rhad ac am ddim!


Pam wnes i sefydlu’r wefan? Fel dysgwr, gwnes i gydnabod mae llawer o bobl sydd ddim yn teimlo’n gyfforddus gyda darllen pethau yn y Gymraeg yn unig. Mae fformat paralel yn sicrhau bod unrhyw un yn gallu darllen deunyddiau yn y Gymraeg; mae rhywun gyda PhD mewn llenyddiaeth Gymraeg yn gallu darllen yr un eitem fel dysgwr newydd. Os dyn ni'n moyn mwy o bobl i fod yn rhugl, wedyn mae e angen am bethau dyfeisgar fel hyn. Sut bynnag, am bobl sydd yn hollol rugl, mae'r cynnwys yn ddigon diddorol i ddarllen heb yr angen am Saesneg!
Ro'n i'n falch iawn i glywed am Pobol y Port; mae'r iaith yng Nghasnewydd wedi dod yn fwy amlwg yn y 15 mlynedd ers dw i wedi bod ymweld â Chasnewydd yn rheolaidd. Baswn i’n hapus iawn i roi cymorth i'ch cymunedau a hybu beth dych chi'n ei wneud.

Mae cyfle i fwy o bobl gyfrannu at parallel.cymru nag sydd yn bosib i gylchgrawn arferol. Felly, os oes pethau dych chi'n eu gwneud yng Nghasnewydd yr hoffech i bobl wybod amdanynt, cysylltwch â fi ar parallel.cymru@gmail.com i drafod hybu eich cyfraniadau ar parallel.cymru.