Search

Rhubanau Cymraeg parkrun

Mae parkrun Cymru yn ceisio cefnogi defnydd yr iaith mewn digwyddiadau ar draws y wlad. I'r bwriad yma, bydd rhai cyfranogwyr yn gwisgo rhuban oren, i godi ymwybyddiaeth o'r Gymraeg a gobeithio rhoi hyder arall i ddod ymlaen a defnyddio eu hiaith.

Bydd unrhyw ruban oren yn gwneud y tro, ond os na allwch ddod o hyd i unrhyw beth addas, cysylltwch â Rhys Bebb yn rhys.bebb@parkrun.com a fydd yn gallu cyflenwi rhai samplau.