Search

Rygbi Casnewydd - Hanes y Rownd Derfynol gan Rhys Jones

Updated: May 18, 2018

RYGBI CASNEWYDD - DIWEDD SIOMEDIG I SIWRNAI HANESYDDOL gan Rhys Jones


Ers rhanbartholi rygbi Cymru yn 2003, dydy’r Crysau Du ac Amber ddim wedi cael llawer i’w ddathlu, ac eithrio ennill y Gynghrair yn 2004 a’r fraint o godi tlws am orffen yn y 9fed safle y llynedd! Ac wedi i’r clwb ildio’i faes i Undeb Rygbi Cymru yn yr haf, a arweiniodd hefyd at ddileu ‘Casnewydd’ a ‘Gwent’ o deitl y Dreigiau, hwn oedd isafbwynt Clwb Rygbi Casnewydd, ac yntau wedi bodoli ers 140 o flynyddoedd a mwy. Roedd ansicrwydd ynghylch a fyddai’r clwb yn dal i fodoli hyd yn oed.


Ond, er gwaethaf yr holl bethau negyddol, daeth gobaith y tymor hwn wrth i ni gyrraedd rownd derfynol Cwpan Cymru a chael cyfle i chwarae ar faes byd-enwog Stadiwm Principality. Diolch i fuddugoliaethau yn erbyn Abertawe, Aberafan, Bedwas a Llanymddyfri, llwyddodd y tîm i sicrhau ei le yn y gêm fawr am y chweched tro yn ei hanes a’r tro cyntaf fel clwb lled-broffesiynol. Yn sydyn, daeth atgofion o Colin Smart yn codi’r cwpan yn 1977 a Gary Teichmann yn 2001 i sylw ac roedd y cefnogwyr yn dechrau breuddwydio am drydedd buddugoliaeth a mynd â’r tlws yn ôl i’r ddinas.


Roedd y cyffro a’r brwdfrydedd ar gyfryngau cymdeithasol yn dechrau cynnau hefyd wrth i’r tocynnau cael eu gwerthu, crysau arbennig gael eu creu a’r ddinas ddechrau dangos eu cefnogaeth. Daeth cannoedd o gefnogwyr i Gaerdydd ddydd Sul, gan greu wal ddu ac amber yn haen waelod y Stadiwm. Ond, ar ôl wythnos o baratoi, ymarfer, hel atgofion a breuddwydio, daeth gorfoledd yr achlysur i ben.


Profodd Merthyr yn rhy gryf i’r Crysau Du ac Amber a sgoriodd ‘y dynion haearn’ 5 cais i drechu Casnewydd 41-7. Yr unig beth cadarnhaol i’w ddweud am yr 80 munud oedd mai ni sgoriodd cais gorau’r gêm diolch i waith tîm anhygoel gan y cefnwyr, a hefyd y gefnogaeth ragorol a gafwyd i’r bechgyn.


Pan edrychwn yn ôl ar hanes y tymor hwn yn y dyfodol pell, nid yr 80 munud hynny yn y brifddinas y bydd pobl yn eu cofio, ond ymroddiad y cefnogwyr oddi ar y cae a safon y chwarae arno drwy ein hymgyrch yn y Gynghrair ac yn y Cwpan. A hynny o gofio ei bod hi’n flwyddyn heriol i’r clwb eleni o ystyried yr holl ansicrwydd a fu ddeuddeg mis yn ôl.


Rhaid rhoi clod arbennig hefyd i’r gwirfoddolwyr sydd wedi cymryd dros reolaeth y clwb ac sydd bellach yn ymgymryd â phob math o rôl bosib. Gall un ohonynt fod yn trefnu’r cyllid wrth ei ddesg ar ddechrau’r dydd ac yna’n glanhau’r ystafelloedd newid a’r tai bach yn ddiweddarach! Hebddynt, does dim dwywaith na fydd Clwb Rygbi Casnewydd yn bodoli mwyach.