Search

Taith Escape Rooms Casnewydd

Aeth myfyrwyr a staff yr Ysgol Busnes ym Mhrifysgol De Cymru ar drip i Gasnewydd yn ddiweddar i gymryd rhan mewn un o gemau'r Ystafelloedd Ddianc drwy gyfrwng y Gymraeg.


Bwriad y gemau yw rhoi her i dîm rhwng 2 - 7 chwaraewr drwy eu cloi mewn ystafell gyda thema, a rhaid iddynt ddarganfod sut i ddianc o fewn 60 munud. 


Dywedodd Menna Isaac, myfyriwr BA (Anrh) Rheoli Busnes, “Roedd yn ffordd grêt o ddysgu sut i gydweithio fel tîm dan bwysau, er mwyn dehongli cliwiau, cwblhau posau a gweithio allan beth yn union oedd go iawn a beth oedd yn ffug”.


Os hoffech chi fynd ar daith i'r Escape Rooms yng Nghasnewydd, dilynwch y ddolen isod!


https://www.escaperoomsnewport.co.uk/copy-of-about