Search

TGAU o Safbwyl Disgybl gan William Dalgleish

O fewn diwrnodau fe fydda i’n sefyll fy arholiadau TGAU. Dyna fydd y frawddeg fydd ar wefusau’r miloedd o blant a fydd yn sefyll eu harholiadau eleni, a phob blwyddyn am ddegawdau, ac yn debyg i’r sicrwydd o arholiadau, mae’r ateb i’r frawddeg yr un peth pob tro. “Cofiwch i adolygu”, “Peidiwch â phoeni” a.y.y.b. Ond beth ydych chi’n sylwi am bob enghraifft wnes i restru, mae’r enghreifftiau i gyd yn dechrau gyda berfau gorchmynnol, ac i fi, dyma’r broblem. Mae’r rhan fwyaf o rieni sydd â phlant sydd yn sefyll arholiadau TGAU tua 40-45 mlwydd oed, ac mae’r cyrsiau TGAU wedi newid cymaint ers yr 80au, felly mae llawer o’r cymorth mae rhieni yn ceisio rhoi i’w plant yn golygu dim dyddiau yma.


Dydw i ddim yn ysgrifennu’r teimladau canlynol er mwyn ceisio bod yn ddadleuol, ond dyma’r teimladau sydd yn mynd trwy fy ymennydd i, a nifer o ddysgwyr arall. Does dim y syniad gyda fi i geisio dechrau dadleuon mewn ystafelloedd gwely eich plentyn am ysgol, ond credaf fod y wybodaeth yma yn bwysig i bob rhiant clywed rhywbryd.Nesaf, pwnc hynod o bwysig yn fy marn i, sef adolygu. Nawr, rwy’n siŵr fod nifer o rieni yn credu mai'r ffordd gywir o adolygu yw eistedd wrth fwrdd tan yr oriau cynnar yn darllen trwy nodiadau cannoedd o weithiau, ond, nid pob tro yw hon y ffordd gorau. Y gwir yw, mae pawb yn adolygu yn wahanol. Er enghraifft, fydd rhai yn gwneud nodiadau yn ystod darllen, neu’n gwneud ffug arholiadau. Yn ogystal, mae rhaid cadw’r cydbwysedd rhwng gwaith ac ymlacio. Fydd plant yn drysu os oes dim egwyl i edrych ymlaen ato.


I gloi, nid erthygl er mwyn cwyno yw hyn, ond erthygl i gyfleu teimladau eich plant am eu harholiadau, felly mae hi’n bwysig i chi ymddiried yn eich plant i lwyddo yn eu harholiadau.