Search

Twrnamaint Rygbi 7 pob ochr Saint Julian blwyddyn saithCafodd y twrnamaint rygbi 7 pob ochr ei chynnal yn Barc Gleblands, Casnewydd sef safle chwarae Clwb Rygbi Saint Julian ar ddydd Mawrth 7fed o Fai 2019.

Wnaeth ugain o ysgolion cymryd rhan yn y gystadleuaeth gyda phedwar grŵp o bum tîm.


Chwaraeon ni pedwar gêm yn y cyfnod grŵp gan guro pob tîm wnaethom ni chwarae, yn sgorio 19 o bwyntiau a dim ond yn ildio tri phwynt.


Oherwydd ein llwyddiant roeddwn ni ar ben y tabl grŵp yn mynd trwyddo i’r gystadleuaeth am y cwpan ar gyfle i ennill y twrnamaint.


Yn y chwarteri chwaraeon ni Ysgol Saint Albans, yn curo nhw yn gyfforddus wedyn curo’n ni Cwm Rhymni yn y rownd cyn derfynol. O ganlyniad i hyn roedd ein tîm nawr yn y rownd derfynol. Dim ond un tîm arall oedd yn sefyll yn ein ffordd ni o ennill y twrnamaint yn gyfan gwbl - a hynny oedd Ysgol Gorllewin Mynwy. Erbyn hyn roedd y tîm yn gyffrous ond yn nerfus hefyd oherwydd hyn oedd ein siawns i ennill cwpan cyntaf rygbi i’r ysgol.


Aethon ni mewn i’r gêm yn hyderus trwy sgorio’n syth. Erbyn hanner amser, roeddwn ni’n ennill gyda’r sgôr o ddau gais i un. Roeddwn ni’n gwybod bod ni’n gallu ennill ond roedd rhaid gweithio’n galetach. Dechreuodd yr ail hanner ac yn syth roedd ein hymosodiad yn teimlo’n gryfach ond yn dod lan i’r munud olaf o’r gêm wnaeth Gorllewin Mynwy sgorio i wneud y gêm yn gyfartal.


Roeddwn ni dal yn gallu ennill ond dim ond munud oedd ar ôl. Wnaeth y chwarae ail ddechrau, gwaeddodd y dyfarnwr fod hwn yw'r chwarae olaf. Hwn oedd ein siawns. Daeth y bêl mas o’r ryc yn syth i ddwylo Finley gyda phas cyflym o Finley i Mackenzie a gydag un pas arall rhedodd Morgan syth lan yr asgell a dros y llinell cais i ennill y gêm. Chwythodd y chwiban olaf ac roedd pawb yn neidio yn yr awyr yn hapus dros ben.

Ar ôl diwrnod hir roeddwn ni wedi ennill ac roedd pawb yn wen o glust i glust gydag ein perfformiadau. Rydym ni i gyd yn edrych ymlaen at flwyddyn nesaf a'r cyfle i ail ennill y cwpan.


Ysgrifennwyd gan MacKenzie Thornton