Search

TYMOR CLWB RYGBI’R PORT

Mae eleni wedi hedfan. Anodd yw credu bod bron naw mis ers gêm gyfeillgar gyntaf y Crysau Du ac Amber a bod tymor arall yn tynnu at ei derfyn. I ble’r aeth yr amser?

Ar y cyfan mae hi wedi bod yn dymor da i Glwb Rygbi Casnewydd. O ystyried mai targed y clwb ar ddechrau’r tymor oedd sicrhau ei le yn Uwch Gynghrair Principality y tymor nesaf gan wybod y byddai o leiaf bedwar tîm yn disgyn i’r Bencampwriaeth, mae’r bois wedi mynd y tu hwnt i’r disgwyl eleni ac mae’n debygol y byddan nhw’n gorffen yn hanner uchaf y tabl.


Ymhlith uchafbwyntiau’r tymor oedd y perfformiadau oddi cartref. Cafodd ffyddloniaid Casnewydd wledd o ganlyniadau gwych i’w gweld y tu hwnt i Rodney Parade. I ddechrau, aethom i’r ‘Felodrôm’ yng Nghaerfyrddin ar benwythnos agoriadol y gynghrair eleni a chipio pwynt bonws i fynd ar frig y tabl (er ond am sbel fach!).


A chyn y Nadolig, cafwyd teithiau llwyddiannus i Lyn Ebwy a Cross Keys, lle enillom o 27-20 ac o 45-19 yn erbyn dau o’n gelynion mwyaf, a chawsom benwythnos gwych ar arfordir y Gogledd lle cawsom fuddugoliaeth o 15-8 yn erbyn RGC 1404. Ond does dim dwywaith nad y daith fwyaf nodedig oddi cartref eleni oedd honno i Ferthyr.


Mae’r ‘dynion haearn’ yn cael eu hystyried fel ‘Man City’ rygbi Cymru gan eu bod nhw’n elwa o gyfoeth Sir Stanley Thomas, brawd Peter sy’n enwog am ei basteiod, ac maen nhw ar drywydd ennill y Gynghrair a’r Cwpan am yr ail flwyddyn yn olynol. Ond er gwaethaf coed arian a sêr disglair y gwŷr o Gwm Taf, cywilydd cael ein trechu ganddynt yn rownd derfynol y Cwpan y llynedd a ninnau heb lawer o’n sêr ein hunain yn sgil anafiadau, aeth ein harwyr yn ôl lawr yr A470 a’r M4 gyda phedwar pwynt gwerthfawr iawn.


Cymerodd hi dipyn o amser i ni gynnau momentwm yn y flwyddyn newydd gyda pherfformiadau islaw’r safon rydyn ni’n arfer ei weld. Ar ôl tair colled a dwy gêm gyfartal, llwyddodd y garfan i droi eu ffawd er gwell ddiwedd mis Chwefror gyda thair buddugoliaeth yn olynol yn erbyn Llanelli a Chastell-nedd ar Rodney Parade ac oddi cartref ym Mhen-y-bont.


Ar ôl sicrhau’r dwbl yn erbyn Cross Keys ddiwedd mis Ebrill a dim ond un gêm ar ôl i’w chwarae eleni, a honno pan fyddwn ni’n croesawu Llanymddyfri i’r ddinas ddydd Sadwrn 4 Mai, mae’n bryd myfyrio ar lwyddiannau’r tymor hwn ac ystyried yr hyn sydd i’w wneud i sicrhau ein bod yn gystadleuol yn y Gynghrair y flwyddyn nesaf wrth i 16 o dimau gael eu cwtogi i 12.


Un person na fydd yn rhan o’r cynlluniau hynny yw’r prif hyfforddwr Craig Warlow, a gyhoeddodd yn ddiweddar y bydd yn rhoi’r gorau i’w rôl ar ôl tair blynedd. Mae cyfnod Craig wrth y llyw wedi bod yn un cofiadwy ac rydyn ni’n ddiolchgar iawn am ei gyfraniad.

Hyfforddwr y blaenwyr, Tyron Morris, fydd yn camu i’r adwy dros yr haf ac mae pawb sy’n ymwneud â’r clwb yn dymuno pob lwc iddo ac yn edrych ymlaen at yr hyn sydd o’n blaenau yn ein 145fed tymor ar faes eiconig Rodney Parade. Edrychwn ymlaen at eich gweld chi y tymor nesaf hefyd!


Llun gan Simon Latham

#YmlaenCasnewydd