Search

Wyddoch Chi? John Fielding


Yr ail blentyn o ddeg oedd John Fielding a’i rieni oedd Michael a Margaret Godsil a briododd yn Y Fenni yn 1855. Daeth Michael a Margaret o Cork yn yr Iwerddon ac roedd y teulu yn Gatholigion. Bu farw Michael yn 82 oed ac fe’i claddwyd yng Nghwmbrân. Ganwyd John Fielding yn Heol Merthyr, Y Fenni a thyfodd i fod yn 5 troedfedd a 6 modfedd o daldra. Mi wnaeth John Fielding ymrestru gyda Milisia Sir Fynwy yn 1877 gan ddefnyddio’r enw Williams.Roedd John Fielding yn 21 oed pan dderbyniodd wobr y VC ac roedd yn breifat yn 2il Fataliwn y 24ain Catrawd of Foot yn ystod y Rhyfel Eingl-Zulu. Nid ydym yn gwybod pam bod John Fielding wedi dewis ymuno a’r fyddin, na pham iddo ddefnyddio enw gwahanol, ond mae yn bosib ei fod wedi rhedeg o adref.


Ar yr 22-23ain o Ionawr 1879 yn Rorke’s Drift, De Affrica mi wnaeth John Fielding (Preifat Williams) a dau ddyn arall amddiffyn ystafell mewn ysbyty am dros awr tan nad oedd bwledi ar ôl ganddynt. Mi dorrodd y Zulu’s fewn gan ladd un o’r dynion a dau glaf. Yn y cyfamser roedd John Fielding wedi llwyddo torri twll mewn wal a symud dau glaf arall fewn i ystafell ysbyty arall. Ymunodd Alfred Henry Hook ag e yn yr ystafell a chydweithiodd y ddau i achub wyth o gleifion.

https://www.southwalesargus.co.uk/news/18188449.cwmbran-vc-recipient-john-fielding-honoured-memorial-service/