Search

Y Cymry Tramor: Rhan 1

Wyddoch chi am hanes y Cymry yn America?


Yn ddiweddar recordiwyd sgwrs gyda'r awdur a hanesydd Robert Llewellyn Tyler. Mae Robert yn frodor o'r ddinas ac yn arbenigwr ar y diaspora Cymreig.


Astudiodd ef Hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth cyn mynd ymlaen i astudio graddfeistr ym Mhrifysgol Pittsburgh a doethuriaeth ym Mhrifysgol Melbourne.


Yn y rhan gyntaf o'r sgwrs mae Robert yn cyflwyno ei hunain ac yn sôn wrthym am hanes y Cymry tramor. Byddwn yn cyhoeddi gweddill y sgwrs yn ein rhifyn nesaf!