Search

Yr Hen Galan yng NghaerllionMae'r hen draddodiadau yn mynd o nerth i nerth...


Ddathlwch yr Hen Galan drwy ymuno â'r Fari Lwyd ar ei thaith o amgylch tafarndai llawen Caerllion ar nos Sadwrn, 12fed o Ionawr!


Cafodd y traddodiad ei adfywio gan y gymuned nôl yn 2015 ac mae'r digwyddiad yn denu cannoedd o bobl erbyn hyn!


Roedd y Fari Lwyd yn boblogaidd iawn yng Ngwent yn enwedig yn yr ardal rhwng Casnewydd a'r Fenni cyn yr 1850au ac fe wnaeth y traddodiad parhau mewn ardaloedd am flynyddoedd ar ôl hynny. Erbyn yr 20fed ganrif roedd iaith y daith o gwmpas Caerllion wedi troi i'r Saesneg ond roedd y bobl dal yn canu a chrwydo gyda'r hen benglog!


Gweler isod geiriau'r hen gân y Fari o Went a gofnodwyd gan Fred Hando yn ei lyfr Journeys in Gwent. Fe ganwyd y gân hon gan drigolion Caerllion hyd at y 1920au!


What, ho! Morganwg's happy land Is full of corn and barley What, ho! is your request - demand? Answer! We grant short parley Honest men are we, who sue Favours many, money due To the Mari Llwyd from you! Come in, come in, and sit at ease Ye merry sons of Cymru Here's sweet metheglin, here's cream cheese With milk, cream cakes and flummery!


O ran Hen Galan 2019 - Bydd y noson yn cychwyn am 6 o'r gloch yn y Bell cyn i'r Fari symud ymlaen i'r Ship, y White Hart a'r Dog House cyn i'r daith cwpla lan gyda Noson Lawen yn yr Hanbury Arms!


Pwnco, gwaseila a chanu di-ri... am ffordd wych o ddathlu'r flwyddyn newydd!